top of page

Inschrijfformulier abonnement Skript Historisch Tijdschrift

Machtiging automatisch incasso Skript Historisch Tijdschrift

 

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het bijgaande machtigingsformulier en klik op akkoord om zo uw digitale handtekening te zetten. Zodoende kan Skript in het vervolg automatisch de abonnementsgelden van uw rekening afschrijven.

Bedankt voor het afsluiten van een abonnement! U zult een bevestigingsmail van ons ontvangen.

bottom of page