Inschrijfformulier abonnement Skript Historisch Tijdschrift

Machtiging automatisch incasso Skript Historisch Tijdschrift

 

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het bijgaande machtigingsformulier en klik op akkoord om zo uw digitale handtekening te zetten. Zodoende kan Skript in het vervolg automatisch de abonnementsgelden van uw rekening afschrijven.

Skript Historisch Tijdschrift • Kloveniersburgwal 48, Kamer E2.04/5 • Postbus 1626, 1000 BP Amsterdam • skript-fgw@uva.nl

©2020 door Skript Historisch Tijdschrift. Met trots gemaakt met Wix.com