top of page

Skript 42.4 is uit!

Bijgewerkt op: 6 mrt. 2021

Geachte lezer,


Voor het winternummer van onze tweeënveertigste jaargang heb ik de functie van hoofdredacteur overgenomen van Eva Nicole Pool. Graag zou ik haar hierbij willen bedanken voor haar inspanningen. Door de aanvang van de coronacrisis was het een vreemd jaar om hoofdredacteur te zijn van Skript, maar zij is zeer goed met deze nieuwe uitdagingen omgegaan.

Het nummer dat u nu voor u heeft liggen is een themanummer over kritische geschiedenis. Nu alweer ruim een jaar geleden werden wij benaderd door dr. Natalie Scholz, docent moderne Geschiedenis aan de UvA. Zij had een aantal artikelen van hoge kwaliteit voorbij zien komen die konden worden samengevat onder het thema kritische geschiedenis, en zij vroeg zich af of wij misschien geïnteresseerd waren om daar een themanummer van te maken. Met veel enthousiasme kunnen wij nu het resultaat aan u presenteren.

Het essay van Puck Limburg verderop in dit nummer geeft een uitstekende historiografische verkenning van kritische geschiedenis als geschiedkundige benadering. Zij onderzoekt het verband tussen mythe en geschiedenis, feit en fictie, en concludeert: ‘Het verleden informeert het zelfbegrip van het heden in de vorm van mythe of geschiedenis. Tegelijkertijd bepaalt het heden echter het begrip van het verleden door de eigen aannames over de wereld. Qua betekenis zijn de twee afhankelijk van elkaar en het is daarom van belang dat hun onderlinge dialoog zoveel mogelijk kritisch benaderd wordt.’ (p. 45). Een kritische benadering van geschiedenis is dan ook bij uitstek belangrijk bij het onderzoek naar mensen die in de geschiedenis niet de machthebbers waren maar de ondergeschikten. Het ingewikkelde van het bestuderen van deze groep is het feit dat ze weinig traditioneel bronnenmateriaal hebben geproduceerd. Vaak moet gekeken worden naar teksten die gaan óver hen, en dus geschreven door de heersende klasse.

Dat ook die bronnen kritisch bestudeerd kunnen worden om een inzicht te geven in (post)koloniale machtsverhoudingen, laten de auteurs van dit nummer zien. Rosa Uijtewaal bestudeert Britse spotprenten waar ofwel de koloniale ‘Ander’, ofwel de Britse ‘Ander’, de arbeider, belachelijk worden gemaakt. Zij ziet dat in de negentiende eeuw beiden groepen op een vergelijkbare manier werden gekenschetst, namelijk als fysieke en morele tegenpool van de witte, Britse middenklasse. Opvallend genoeg vond tijdens en vlak na de Wereldtentoonstelling van 1851 een verandering plaats. U kunt in haar artikel lezen waarom dit was. Tibbe Jonker analyseert twintigste-eeuwse reclamefiguren van bedienende Afrikanen, zoals de Sarotti-Mohr. Wat was de betekenis van deze reclamefiguur voor post-Versailles Duitsland? Tot slot kijkt Donna Korsuize naar het begrip ‘Primitive Culture’, gemunt door Edward Tyler. Ze onderzoekt onder andere de popularisering van deze term in Britse kranten in de jaren na publicatie van Tylers boek.

Ook hebben we in dit nummer een tweetal interessante interviews. Met Karwan Fatah-Black praatten we over de discrepantie tussen het publieke debat en het academische debat dat wordt gevoerd over de Nederlandse koloniale geschiedenis. En redactielid Sara Verveer heeft promovendus Alexander Geelen geïnterviewd over zijn onderzoek in het project Resilient Diversity. Ik wens u veel leesplezier!


Maaike de Jongh


Bent u geïnteresseerd geworden naar dit nummer? Neem in kijkje in onze winkel waar u losse exemplaren kan kopen.

bottom of page