top of page

Skript 43.1 is uit!

Bijgewerkt op: 22 jun. 2021

Geachte lezer,


Met veel plezier presenteer ik u namens de redactie ons drieënveertigste lentenummer. Inmiddels is dit alweer het twaalfde jaar dat wij de eer hebben om de Skriptieprijs uit te reiken. Als redactielid ben ik zelf al bijna drie jaar betrokken bij Skript en de Skriptieprijs is ieder jaar weer het hoogtepunt. Tijdens de verhitte discussies over welke scripties het tot de longlist en de shortlist moeten halen leer je pas echt je redactie-collega’s kennen. ‘Vroeger’ vonden deze befaamde avonden plaats aan krappe eettafels in kleine studentenkamertjes, waarbij acht redactieleden tot in de late uurtjes over brongebruik, schrijfstijl en uniciteit overlegden. Dit jaar moesten we het doen met een lange Zoom-meeting, dat is minder gezellig maar de discussies waren niet minder geanimeerd. Uiteindelijk, na lang overleg, wordt altijd de strijdbijl begraven en zijn de redactieleden unaniem trots op de gekozen top drie. Ook dit jaar bestaat de selectie uit stuk voor stuk voortreffelijke scripties.

Onze eerste genomineerde, Aela Andrée, onderzocht hoe de Communistische Partij van Holland en de Communistische Jeugdbond zich in het Interbellum voorbereidden op een naderende oorlog en in hoeverre dit als antimilitarisme te beschouwen viel.

Renate Smit beschrijft in haar scriptie waarom de zes dorpen die samen de Waterlandse Unie vormden, besloten samen te werken bij de aankoop van ambachtsheerlijkheden van Waterland in de achttiende eeuw.

Ten slotte verdiepte Marie Keulen zich in de wisselwerking tussen de ruimtelijke en sociale structuur van vroegmodern Willemstad en de manier waarop de ruimtelijke structuur de mobiliteit van verschillende bevolkingsgroepen beïnvloedde.

Onze redactieraad heeft uiteindelijk de scriptie van Marie Keulen uitgeroepen tot de beste bachelorscriptie Geschiedenis van 2020. Zij prezen haar gebruik van kaarten en plakkaten. Door deze originele invalshoek komt het leven van vrije en tot slaaf gemaakte Afro-Curaçaoënaars (waarover weinig bronnen zijn) in beeld. Ook vonden ze de scriptie erg beeldend geschreven en de historiografie kritisch beschouwd. Tijdens de uitreiking op 11 mei 2021, georganiseerd in samenwerking met Spui25 en Athenaeum boekhandel, is de prijs uitgereikt en zijn de genomineerden in het zonnetje gezet. Nu kunt u de artikelen gebaseerd op deze scripties teruglezen in dit nummer.


Ik wens u veel leesplezier!


Maaike de Jongh

Hoofdredacteur Skript Historisch Tijdschrift


Bent u geïnteresseerd geworden naar dit nummer? Neem in kijkje in onze winkel waar u losse exemplaren kan kopen.

bottom of page