top of page

De nieuwe Skript is uit!

Bijgewerkt op: 2 jun. 2022

Met trots presenteren wij het vierenveertigste lentenummer, dat geheel in het teken staat van alweer de dertiende editie van de Skriptieprijs. De afgelopen twee jaar verliepen anders dan we gewend zijn: de vergaderingen over de selectie waren online, net als de uitreiking zelf. Gelukkig was het dit jaar weer mogelijk om fysiek te vergaderen en kon de redactie eindelijk weer onder het genot van een hapje en een drankje heerlijk in discussie gaan over schrijfstijl, argumentatie en brongebruik. Ook de uitreiking is dit jaar weer oud en vertrouwd bij boekhandel Athenaeum op het Spui in hartje Amsterdam. De vele inzendingen voor de Skriptieprijs zijn door de redactie met plezier gelezen en na lang overleg is er een shortlist samengesteld bestaande uit drie meesterlijk geschreven scripties.

De eerste genomineerde, Astrid de Bruin, verdiepte zich voor haar scriptie in de residentiële segregatie en de stedelijke ontwikkeling van Utrecht in de negentiende eeuw. Ze gebruikte voor haar analyse van de bouwgeschiedenis van de stad onder andere het programma HisGis (Historisch Geografisch Informatiesysteem).

De tweede kandidaat, Pieter Zhao, heeft voor zijn onderzoek de eenentwintigste-eeuwse maritieme strategie van China gehistoriseerd. Hiervoor gebruikte hij de theorieën van historici Alfred Thayer Mahan (1840-1914) en Julian Corbett (1854-1922).

Ten slotte onderzocht de laatste kanshebber, Bastiaan Flikweert, hoe de Zuid-Koreaanse overheid in de jaren vijftig tot en met zeventig van de vorige eeuw transnationale adoptie stimuleerde. Hij besteedde in zijn scriptie onder meer aandacht aan de schuldgevoelens en de maatschappelijke verwachtingen waar Koreaanse moeders mee te maken kregen.

Uiteindelijk is de scriptie van Bastiaan Flikweert door onze redactieraad uitgeroepen tot de beste bachelorscriptie Geschiedenis van 2021. Verschillende redactieraadleden omschreven Flikweerts werk als bijzonder relevant en actueel, door de huidige problematiek rondom de misstanden in adoptieprocedures. Vooral het bottom-up perspectief en de empathische doch analytische interpretatie van brieven geschreven door de Koreaanse moeders maakten indruk. De Skriptieprijs is, in samenwerking met Athenaeum Boekhandel, op 26 april 2022 aan Bastiaan Flikweert uitgereikt. In dit nummer kunt u de scripties van de drie genomineerden teruglezen.


bottom of page