Skript

Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren.

In 1979 werd Skript opgericht door Michael Bergmeijer, Hans Hoogervorst, Angela van Leeuwen en Jan Schoenmakers. Het tijdschrift begon als een gestencild en in elkaar geniet boekje maar is sindsdien uitgegroeid tot een volwaardig kwartaalblad met een groot ledenbestand en diverse verkooppunten. Skript is een onafhankelijk blad maar onderhoudt nauwe banden met de Universiteit van Amsterdam. De redactie staat in contact met andere universitaire en extra-universitaire instellingen, en moedigt studenten van alle Nederlandse universiteiten aan om voor Skript te schrijven en in de redactie plaats te nemen.

Skript is dus altijd op zoek naar interessante kopij en naar enthousiaste geschiedenis-studenten die zitting willen nemen in de redactie! Voor meer informatie: skript-fgw@uva.nl

Redactie

Hoofdredacteur Pouwel van Schooten volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in ideeëngeschiedenis en het Europese koloniale tijdperk, met name Brits India in de achttiende en negentiende eeuw.

Joël van der Moore volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in Spatial History, in het bijzonder de geschiedenis van de stad in de negentiende en twintigste eeuw.

Lieve Ettes volgt de master Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de cultuurgeschiedenis van de Weimarrepubliek en Berlijn ten tijde van de Duitse deling.

Dorine Maat volgt de bachelors Nieuwe Media en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in vroegmoderne geschiedenis en de Nederlandse Gouden Eeuw.

Eva Nicole Pool volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geïnteresseerd in cultuurgeschiedenis, in het bijzonder ten tijden van de Italiaanse renaissance.

Maaike de Jongh volgt de bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Het liefst houdt zij zich bezig met machtsverhoudingen in de (vroeg)moderne tijd, zowel op politiek gebied als met betrekking tot gendergeschiedenis. 

Redactieraad

dr. K. Beerden, drs. M. den Hertog, dr. D.W.A.G. van den Heuvel, dr. M. Leeman, dr. A. Nobel, dr. J. Oddens, mw. E.J. de la Porte MA.